IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها /

تاریخ عنوان فایل پیوست
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ نامه مجمع انجمن های علوم آزمایشگاهی کشور به جناب آقای مهندس صفوی مدیر کل محترم اداره تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ نشریه آزمایشگاه و تشخیص شماره 48، در وب سایت نشریه قرار گرفت
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ برگزاری وبینار رهنمودهای IFCC در مورد آزمایش های مولکولی، سرولوژی و بیوشیمی/هماتولوژی COVID-19
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ کمیته آموزش: وبینار آموزشی تشخیص جنبه های آزمایشگاهی هورمون های قسمت قشری غدد فوق کلیوی ، دارای امتیاز بازآموزی، مدرس: دکتر رضا محمدی ، تاریخ برگزاری: 11مهر ماه 1399
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ کمیته آموزش: وبینار آموزشی تشخیص آزمایشگاهی عفونت HIV و تفسیر نتایج ، دارای امتیاز بازآموزی، مدرس: دکتر مسعود پارسانیا ، تاریخ برگزاری: 10مهر ماه 1399
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ کمیته آموزش : برنامه های آموزشی آنلاین انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در مهر ماه سال 1399
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ گزارش جلسات هیئت مدیره انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران (بخش سوم)
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ گزارشی از نهاد اعتباربخشی انجمن دکترای علوم آزمایشگاه تشخیص طبی ایران در پاسداشت روز جهانی اعتباربخشی سال 2020
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ نشست خبری مسائل و مشکلات آزمایشگاه ها
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ بیمه سامان: بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

تعداد کل ۹۶۴ مورد