IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۸/۰۱/۱۹

فهرست اسامی، اطلاعات و برنامه های کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسین انتخابات انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 1398

فهرست اسامی، اطلاعات و برنامه های کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسین انتخابات انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی 1398

ردیف

هیئت مدیره

1

دکتر ناصر اکرامیان                      

رزومه

برنامه پیشنهادی

2

دکتر کمال الدین باقری

رزومه

برنامه پیشنهادی

3

دکتر محمدرضا بختیاری

رزومه

برنامه پیشنهادی

برنامه راهبردی

4

دکتر معصومه حیدری

رزومه

برنامه پیشنهادی

5

دکتر غلامرضا حمزه لو

رزومه

برنامه پیشنهادی

6

دکتر محمدرضا حمزه

رزومه

برنامه پیشنهادی

7

دکتر نرگس سلاجقه

رزومه

برنامه پیشنهادی

8

دکترمعصومه سلیمی

رزومه

برنامه پیشنهادی

9

دکتر علی شیرین

رزومه

برنامه پیشنهادی

10

دکتر محمد صاحب الزمانی

رزومه

برنامه پیشنهادی

11

دکتر علی صادقی تبار

رزومه

برنامه پیشنهادی

12

دکتر مجتبی ضیائی

رزومه

برنامه پیشنهادی

13

دکتر برات عبودی

رزومه

برنامه پیشنهادی

14

دکتر علیرضا فلاح

رزومه

برنامه پیشنهادی

15

دکتر منصور قربانی

رزومه

برنامه پیشنهادی

 

16

دکترعلیرضا لطفی کیان

رزومه

برنامه پیشنهادی

 

17

دکتر حمید مرادزادگان

رزومه

برنامه پیشنهادی

 

18

دکتر محمدحسین محمدی

رزومه

برنامه پیشنهادی

 

19

دکتر سید قاسم مصطفوی

رزومه

برنامه پیشنهادی

 

20

دکتر علی اکبر معتمدی راد

رزومه

برنامه پیشنهادی

 

21

دکتر بهزاد مدرس

رزومه

برنامه پیشنهادی

 

22

دکتر محمدحسین نامور شوشتری

رزومه

برنامه پیشنهادی

 

23

دکتر شهروز همتی

رزومه

برنامه پیشنهادی

 

24

دکتر محمد علی یگانه

رزومه

برنامه پیشنهادی

 ردیف

ردیف بازرس

1

دکترسید محمد ترابی نیاکی

رزومه

برنامه پیشنهادی

2

دکترمحمد مهدی سرمدی

رزومه

برنامه پیشنهادی

3

دکترسید مجید سزاوار کمالی

رزومه

برنامه پیشنهادی

4

دکتر فاضل نجفی

رزومه

برنامه پیشنهادی