IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

صفحات سایت / کنگره ارتقاء کیفیت - صفحات مرتبط

   ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

نکوداشت برگزیدگان هفدهمین کنگره ارتقاء کیفیت

نکوداشت برگزیدگان هفدهمین کنگره ارتقاء کیفیت

در مراسم افتتاحیه کنگره از برگزیدگان آزمایشگاهی در عرصه های مختلف که در کمال صداقت و درستکاری سال های طولانی از عمر خود را در راه حفظ و ارتقاء سلامت جامعه گذرانده اند، تجلیل شد. با امید به اینکه در زمینه توسعه علمی کشور از جمله افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی در آزمایشگاه ها، تولید علم و توسعه کمی و کیفی پژوهش های آزمایشگاهی و برداشتن گام های مستحکم و مطمئن در مسیر توسعه، کوشا و پویا باشند.

برگزیدگان هنر و ادب مجله آزمایشگاه و تشخیص:

- همکار ارجمند دکتر محمود جاوید، دکترای علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

- همکار ارجمند دکتر حسین علیزاده، دکترای علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

- همکار ارجمند دکتر سید امیر مومنی، دکترای علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزیدگان عرصه جهاد و ایثار:

- همکار ارجمند دکتر محمد تائید، دکترای علوم آزمایشگاهی، دانشگاه جندی شاپور اهواز

- همکار ارجمند دکتر نصرت اله عبدی، دکترای علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز

- همکار ارجمند دکتر قاسم طالع، دکترای علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

برگزیده مدرس نمونه برنامه های آموزشی انجمن:

- همکار ارجمند دکتر محمدرضا بختیاری، دکترای علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی