IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

کمیته آموزش: مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی

مرداد ماه

مدیریت کیفیت در بخش بیوشیمی

با امتیاز بازآموزی و گواهی حضور

زمان برگزاری

3و4 مرداد ماه

   ویژگی های دوره:

با امتیاز باز آموزی

ارائه گواهینامه حضور در دوره

3 مرداد: خطاهای آزمایش، متغیرهای فرایند کل آزمایش، کالیبراسیون روش های اندازه گیری، محاسبات بیوشیمیایی

4 مرداد ماه: کنترل کیفیت داخلی 1 :با استفاده از نمونه کنترل تجارتی کنترل کیفیت داخلی 2 :با استفاده از نمونه بیماران، ارزیابی کیفیت خارجی

مدرس جناب آقای دکتر رضا محمدی

کانال تلگرام:

https://t.me/amozeshanjoman

هزینه دوره: 1600000 ریال ( هر کنفرانس: 800000ریال)

پرداخت 50% شهریه دوره توسط انجمن برای کارکنان شاغل در آزمایشگاه های تحت مدیریت اعضا محترم انجمن

ظرفیت:محدود