IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

نخستین جلسه کمیته علمی هجدهمین کنگره ارتقاء کیفیت

روز شنبه مورخ 1398/07/20 اولین جلسه کمیته علمی کنگره ارتقاء کیفیت با حضور آقای دکتر همتی رییس، آقای دکتر زرنانی دبیر علمی، آقای دکتر باقری دبیر اجرایی کنگره، اعضای هیئت مدیره انجمن و جمعی از اساتید و پیشکسوتان دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران برگزار شد.

آقای دکتر همتی رییس کنگره ضمن خوشامد گویی به حاضرین در جلسه خلاصه ای از تاریخچه تشکیل انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی و اهداف کنگره ارتقاء کیفیت را بیان نمود.

سپس آقای دکتر زرنانی دبیر علمی کنگره اعضای کمیته علمی را که از اساتید برجسته و فرهیخته دانشگاه های علوم پزشکی کشور هستند معرفی کرد. انتخاب تعداد چشمگیری از این اساتید از رویکردهای بسیار مهم کنگره سال 1399 است. همچنین قرار گرفتن مباحث آزمایشگاهی در کنار موضوعات بالینی نیز یکی از موارد حائز اهمیت در کنگره امسال می باشد. به همین منظور بسیاری از سخنرانان محورها متخصصین برجسته رشته های مختلف پزشکی هستند.

وی افزود: یکی دیگر از تفاوت ها و ابتکارات این کنگره نسبت به کنگره های قبلی تعیین رویکرد اصلی محورها براساس استفاده از دیتا و اطلاعات آزمایشگاهی در ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی است که در همه محور های تعیین شده به این موضوع پرداخته خواهد شد.

در ادامه هر یک از اعضای کمیته علمی پیشنهادات و نظریات خود را پیرامون محورهای انتخاب شده جهت ارائه در کنگره مطرح نمودند و تعداد پانل ها و موضوعات مربوطه با هدف جمع آوری اطلاعات آزمایشگاهی و کاربرد آن ها در ارتقاء کیفیت آزمایشگاه های کشور مورد بررسی قرار گرفت.

با امید به این که دستاوردهای علمی سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در تبیین سیاست های سلامت کشور موثر واقع شود.