IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۸/۱۱/۲۱

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران: چگونه ماسک بزنیم، از آن استفاده کنیم، آن را برداریم و امحا کنیم