IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

در رویداد بزرگ «کرونا روایت» شرکت نمایید (مهلت ارسال اثر: ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹)

در رویداد بزرگ «کرونا روایت» شرکت نمایید.

  • مهلت ارسال اثر: ۱۵ تیرماه ۱۳۹۹
  • corona.ir
  • ‎كانال سازمان #نظام_پزشکی

@IRIMCCHANNEl