IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۰۴/۰۹

گزارش جلسات هيئت مديره انجمن دكترای علوم آزمايشگاهی تشخيص طبی ايران 27 ارديبهشت، 17 و 24 خرداد و 1 تير ماه سال 1399 (بخش اول)