IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

کمیته آموزش: وبینار آموزشی تضمین کیفیت هورمون و ایمونو اسی،دارای امتیاز باز آموزی، مدرس: دکتر مهرداد ونکی ، تاریخ برگزاری: 7و 8 اسفند ماه 1399