IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

کمیته آموزش: وبینار آموزشى کنترل کیفیت در بخش میکروب شناسی ،دارای امتیاز بازآموزی، مدرس: خانم رقیه صبوریان، تاریخ برگزاری: 7،8 مرداد ماه 1400