کیفیت را پایانی نیست

بخش حقوقی - معافیت ارزش افزوده خدمات درمانی و آزمایشگاهی - 1394/12/22

چاپ

pdfقانون مالیات بر ارزش افزوده Download 1 661KB

معافیت ارزش افزوده خدمات درمانی و آزمایشگاهی

قابل توجه همکاران گرامی

خرید کیت ومواد ازمایشگاهی شامل ارزش افزوده خدمات نمی شود

با عنایت به اینکه یکی از دغدغه های مالی مراکز درمانی و آزمایشگاهی پرداخت بخشی از درآمدشان به عنوان مالیات بر ارزش افزوده می باشد ، بر آن شدیم تا مواد و مستندات قانونی نسبت به آن بخش از مواد و تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه ها را که مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی شوند را به صورت مستند جهت اطلاع همکاران محترم ارایه نماییم:

بخشنامه ۹۲۵۳ مورخ۹۰/۷/۹ معافیت ارزش افزوده خدمات درمانی در قالب قرارداد

نظر به اینکه در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، توسط فعالان اقتصادی که به ارائه خدمات درمانی، خدمات توانبخشی و حمایتی از طریق انعقاد قرارداد اشتغال دارند، سئوالاتی مطرح گردید، لذا به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امور مالیاتی مقرر می دارد:

وفق مقررات بند ( ۹ ) ماده ( ۱۲ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عرضه و وادرات انواع دارو لوازم مصرفی درمانی و همچنین ارائه خدمات درمانی ( انسانی، حیوانی و گیاهی ) و خدمات توانبخشی و حمایتی مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد؛ از آنجاییکه ارائه خدمات درمانی که از طریق انعقاد قرارداد به نیابت از طرف کارفرمایان ( شبکه های بهداشت و درمان دانشکده های پزشکی و خدمات بهداشتی استان ها، بیمارستان ها و مراکز درمانی ) به صورت غیر مستقیم و با واسطه ارائه می شوند ، نیز مشمول مقررات بند ( ۹ ) ماده ( ۱۲ ) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است . همچنین ارائه خدمات تشخیص و درمان بیماری، اورژانس و حمل بیمار به وسیله آمبولانس در قالب قرارداد ، نیز از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد .

لازم به ذکر است که با توجه به بند ( ۹ ) ماده ( ۱۲ ) قانون موصوف ، شمول این معافیت منحصر به ارائه خدمات درمانی ( انسانی، حیوانی و گیاهی ) و خدمات توانبخشی و حمایتی بوده و قابل تسری به سایر خدمات از قبیل خدمات بیمه درمان و تکمیل درمان، ارائه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی و همچنین قراردادهای تأمین نیروی انسانی ( اعم از پزشک و دیگر کارکنان ) نخواهد بود.

ماده ۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده :

عرضه كالاها و ارائه خدمات زير و همچنين واردات آنها حسب مورد از پرداخت ماليات معاف مي باشد: ۱- محصولات كشاورزي فرآوري نشده؛ ۲- دام و طيور زنده، آبزيان، زنبور عسل و نوغان؛ ۳- انواع كود، سم، بذر و نهال؛ ۴- آرد خبازي، نان، گوشت، قنـد، شـكر، بـرنج، حبوبـات و سـويا، شـير، پنيـر، روغـن نبـاتي و شـير خشـك مخصوص تغذيه كودكان؛ ۵- كتاب، مطبوعات، دفاتر تحرير و انواع كاغذ چاپ، تحرير و مطبوعات؛ ۶- كالاهاي اهدايي به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي با تأييد هيأت وزيران و حوزه هاي علميه با تأييد حوزه گيرنده هدايا؛ ۷- كالاهايي كه همراه مسافر و براي استفاده شخصي تا ميزان معافيت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد كشور مي شود. مازاد بر آن طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات خواهد بود؛ ۸- اموال غير منقول؛ ۹- انواع دارو، لوازم مصرفي درمـاني، خـدمات درمـاني (انسـاني، حيـواني و گيـاهي ) و خـدما ت توانبخشـي و حمايتي؛ ۱۰- خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، موضوع قانون ماليات هاي مستقيم؛ ۱۱-خدمات بانكي و اعتباري بانكها، مؤسسات و تعاوني هاي اعتبـاري و صـندوق هـاي قـرض الحسـنه مجـاز و ۱خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس ؛ ۱ به موجب ماده ۹ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵مجلس شوراي اسلامي اصلاح شده است و از تاريخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۵ لازم الاجراء مي باشد.(پيوست شماره ۱۲) صفحه ۱۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده ۱۲۲- خدمات حمل و نقل عمومي مسافري درون و برون شهري جادهاي، ريلي، هوايي و دريايي ؛ ۱۳- فرش دستباف؛ ۱۴- انواع خدمات پژوهشي و آموزشي كه طبق آئيننامـه اي كـه بـا پيشـنهاد مشـترك وزارتخانـه هـاي علـوم تحقيقات و فناوري، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت،درمان و آموزش پزشـكي، آمـوزش و پـرورش و كـار و امور اجتماعي ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد؛ ۱۵- خوراك دام و طيور؛ ۱۶- رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوانوردي ويژه فرودگاه هـا براسـاس فهرسـتي كـه بـه پيشـنهاد مشـترك وزارت راه و ترابري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران ميرسد؛ ۱۷-اقلام با مصارف صرفاً دفاعي (نظامي و انتظامي) و امنيتي بر اساس فهرستي كه به پيشنهاد مشـترك وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و بـه تصـويب هيـأت وزيـران مـي رسـ د. فهرست مذكور از اولين دوره مالياتي پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجراء خواهد بود.

فهرست عناوين كالاها و خدمات مندرج در ماده۱۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده

fehreste-kalaha-maliyat 019

fehreste-kalaha-maliyat2 024

webpage iconآرشیو بخش حقوقی

آخرین بروز رسانی در چهارشنبه, 26 اسفند 1394 ساعت 15:58  

پیوند ها (356) - 1395/12/10

اطلاع رسانی - 1397/04/26)

اخبار کمیته ها و کارگروه های انجمن

enallah

درگذشت پدر همکار گرامی
جناب آقای دکتر حسین علیزاده


 
 
آرشیو نشریات خارجی


دریافت مقالات و اخبار از طریق پست الکترونیک