IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها /

تاریخ عنوان فایل پیوست
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ کمیته بین الملل: برگزاری وبینار در رابطه با " Global Supply Chain Issues in Health Care"
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ روز جهانی اعتباربخشی خجسته باد
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ دپارتمان آموزش و پژوهش انجمن: وبینار آموزشی بررسی و تفسیر نتایج EQAP-47 در بخش میکروب شناسی، دارای امتیاز بازآموزی، مدرسین: دکتر شهروز همتی، دکتر غلامرضا حمزه لو و خانم پریسا اسلامی، تاریخ برگزاری: 24 خرداد ماه 1403
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ دپارتمان آموزش و پژوهش انجمن: کنفرانس علمی یک روزه چالش های تفسیر تست های تیروئید و صحه گذاری تست های تیروئید، مدرسین: دکتر علیرضا لطفی کیان، دکتر میر مجید مصلایی، زمان برگزاری: 24 خرداد ماه 1403
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ روز جهانی محیط زیست
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ بزرگداشت روز جهانی والدین
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ درگذشت همکار گرامی جناب آقای دكتر محمدرضا حکمت
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ Piperacillin-Tazobactam Breakpoints for Enterobacterales-CLSI rationale document MR14
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ Meropenem Breakpoints for Acinetobacter spp.-CLSI rationale document MR03
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ Daptomycin Breakpoints for Enterococci-CLSI rationale document MR06

تعداد کل ۱۷۷۳ مورد