IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

صفحات سایت / کنگره ارتقاء کیفیت - صفحات مرتبط

   ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

ششمین جشنواره حکیم جرجانی

ششمین جشنواره حکیم جرجانی

همزمان با برگزاری شانزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت ششمین جشنواره حکیم جرجانی که مختص به انتخاب بهترین های جامعه آزمایشگاهی است در چهار محور مختلف مسئول فنی برتر، مقاله برتر، کارکنان برتر و شرکت های برتر برگزار شد تا بدین وسیله از این قشر فرهیخته به پاس زحمات بیکران آن ها قدردانی به عمل آید. طی چند سال گذشته مهم ترین بعد برگزاری جشنواره حکیم جرجانی ارج نهادن و تقدیر از چهره های شاخص جامعه آزمایشگاهی کشور بوده است.

دکتر پورخوشبخت دبیر ششمین جشنواره حکیم جرجانی به چهار محور اصلی این جشنواره اشاره و بیان داشت: خوشبختانه در سال جاری شرکت همکاران در این جشنواره بسیار چشمگیرتر از سال های گذشته بود. در بخش مقالات سعی نمودیم آن مقالات حوزه کلینیکال را که در تشخیص های پزشکی و آزمایشگاهی کمک کننده هستند مورد توجه اصلی قرار دهیم.

در ارتباط با شرکت های برتر، تلاش نمودیم شرکت های دانش بنیان مشارکت فعال تری را داشته باشند تا در سال های آینده نیز به معرفی آن ها بیشتر پرداخته شود. در بخش مسئولین فنی نیز انتظار داریم موارد ارسال شده از جانب آن ها روزآمدتر باشد. برای انتخاب کارکنان برتر مشارکت چشمگیری وجود دارد و افتخار انجمن است که به قدردانی از این همکاران همت گمارد.

وی تاکید نمود: پیشنهادات باید از طرف مخاطبین دریافت گردد و افرادی که هدف برگزاری این جشنواره را به خوبی لمس نموده اند، نیت خیر انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی را تشخیص داده و قدردانی از زحمات دست اندرکاران آزمایشگاه های پزشکی را ضروری می پندارند.

مهم ترین پیشنهاد اینجانب جهت برگزاری هر چه بهتر جشنواره حکیم جرجانی استقبال و حضور بیشتر همکاران، مدیران و مسئولین محترم آزمایشگاه های پزشکی کشور خواهد بود.

منتخبین ششمین جشنواره حکیم جرجانی         

مسئولین فنی برتر آزمایشگاه های تشخیص پزشکی:

همکار ارجمند آقای دکتر محمدمهدی اجتهادی، دکترای علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد (رتبه اول)

همکار ارجمند آقای دکترروح ا... توده زعیم، دکترای علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز (رتبه دوم)

همکار ارجمند آقای دکترمحمدرضا بنیادی، دکترای علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز (رتبه سوم)

کارکنان برتر آزمایشگاه های تشخیص پزشکی:

همکار ارجمند خانم بتول حسینی، کارشناسی ارشد بیوشیمی، دانشگاه فردوسی مشهد (رتبه اول)

همکار ارجمند آقای کاظم وطن خواه ایزدی، کارشناسی ارشد ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (رتبه دوم)

همکار ارجمند آقای عبدا... داودیان، کارشناسی ارشد هماتولوژی، دانشگاه تربیت مدرس تهران (رتبه سوم)

مقاله برتر علوم آزمایشگاه پزشکی:

همکار ارجمند خانم اکرم نجفی، کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد واحد جهرم (رتبه دوم)

شرکت برتر علوم آزمایشگاهی:

شرکت پیشتاز طب زمان، مدیر عامل: آقای مهندس بهروز حاجیان تهرانی (رتبه اول)

شرکت پادتن علم، مدیر عامل: سرکارخانم دکتر نرگس جواد (رتبه دوم)