IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

صفحات سایت / کنگره ارتقاء کیفیت - صفحات مرتبط

   ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

اولین جشنواره دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی

اولین جشنواره دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی

جشنواره دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی برای نخستین بار در شانزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت با تلاش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی و کمیته دانشجویان برگزار گردید. این جشنواره در سه بخش مقاله و سمینار، نقشه مفهومی و عکاسی برگزار شد که رقابت چشمگیری در نخستین سال برگزاری آن وجود داشت. آثار ارسال شده توسط کمیته علمی به سرپرستی آقای دکتر هاشمی مدنی دبیر علمی جشنواره داوری شد.

آقای ذات بیلن دبیر اجرایی جشنواره دانشجویی ضمن تشکر از حمایت های انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی از این بخش بیان داشت: علیرغم بی اهمیتی مسئولین مربوطه نسبت به خواسته های به حق دانشجویان و خانواده بزرگ علوم آزمایشگاهی در ارتباط با ادامه تحصیل و احیای رشته دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی تا نظام جامع سلامت و قانون بهره وری انجمن با حمایت های بی دریغ خود عامل مهمی در این راستا بود. این انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی بود که از ایده برگزاری اولین جشنواره حمایت نمود تا در ایجاد انگیزه و شور و اشتیاق دانشجویان این رشته نقش داشته باشد.

سه اثر در بخش مقاله و سمینار و نقشه مفهومی و یک اثر در بخش عکاسی توسط یکی از مجرب ترین کارگاه های عکاسی به سرپرستی آقای کیارستمی انتخاب شد.

این نوید را می دهم که در سال آینده دومین جشنواره با همکاری تمامی دانشجویان هر چه با شکوه تر برگزار خواهد شد و لازم می دانم که اعلام کنم هدف ما از تمامی فعالیت های صنفی و علمی دانشجویان، احیای مجدد رشته دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی است.

برگزیدگان اولین جشنواره دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی

مقالات و سمینار برتر:

خانم بتول راحتی (رتبه اول)

خانم سمیه قوامی (رتبه دوم)

خانم مهرناز عبدالعلیان (رتبه سوم)

عکس برتر:

خانم فاطمه توبه یانی (رتبه اول)

نقشه مفهومی برتر:

آقای علی صدیقی (رتبه اول)

خانم محبت ساکی (رتبه دوم)

خانم هانیه کریم زاده (رتبه سوم)

خانم فائزه ملکوتی خواه (رتبه سوم)