IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

دپارتمان آموزش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی: وبینار آموزشی کنترل کیفیت ابزار پایه در بخش میکروب شناسی، دارای امتیاز بازآموزی، مدرس: خانم رقیه صبوریان، تاریخ برگزاری: 8 بهمن ماه 1401