IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۲/۰۶/۲۶

روز جهانی ایمنی بیمار

26 شهریور ماه مصادف با 17 سپتامبر توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان روز جهانی ایمنی بیمار نامگذاری شده است.

طبق اعلام WHO آسیب دیدن بیماران در نتیجه رویدادهای نامطلوب یکی از علل اصلی مرگ یا معلولیت در سراسر جهان است. نامگذاری “روز جهانی ایمنی بیمار” به همبستگی جهانی برای اقدام فوری جهت کاهش آسیب های قابل اجتناب کمک می نماید و ‌هدف از برگزاری آن افزایش آگاهی و درک جهانی درباره ایمنی بیمار است.
ایمنی بیمار در حوزه سلامت اولین اقدام برای ارتقای کیفی خدمات می باشد.


روابط عمومی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران