IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

دپارتمان آموزش و پژوهش انجمن: سمینار آموزشی مبانی فلوسایتومتری رویکردهای تشخیصی بیماری های خون و مغز استخوان (تئوری و عملی)، دارای امتیاز بازآموزی، مدرس: دکتر اعظم کاظمی و دکتر الهام رازانی، تاریخ برگزاری: 6 و 7 مهر ماه 1402