IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۲/۰۶/۲۸

دپارتمان آموزش و پژوهش انجمن: کنفرانس یک روزه کنترل کیفیت آنتی بیوگرام (حضوری و مجازی)، دارای امتیاز بازآموزی، مدرس: دکتر سید مهدی بوترابی، تاریخ برگزاری: 13 مهر ماه 1402