IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۲/۱۱/۱۸

وبینار آموزشی بررسی و تفسیر نتایج EQAP46 در بخش میکروب شناسی، دارای امتیاز بازآموزی، مدرسین: دکتر شهروز همتی، دکتر غلامرضا حمزه لو و خانم پریسا اسلامی، تاریخ برگزاری: 27 آبان ماه 1402