IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

کلیپ های آموزشی مینیمال هایی برای آزمایشگاه پزشکی، قسمت 2: Cancer Screening Guidelines، دکتر علیرضا لطفی کیان، آذر ماه 1402، تدوین: دپارتمان آموزش و پژوهش و روابط عمومی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران