IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۳/۰۲/۱۸

کنفرانس علمی یک روزه اصول کنترل کیفیت در آزمایشگاه تشخیص پزشکی، مدرس: دکتر حسن بیات، دارای 5 امتیاز بازآموزی، پنجشنبه 27 اردیبهشت ماه 1403،هتل پارس اهواز، برگزار کنندگان: دپارتمان آموزش و پژوهش انجمن و شرکت من