IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۳/۰۴/۱۲

دپارتمان آموزش و پژوهش انجمن: کنفرانس علمی یک روزه تیروئید شناسی، دارای امتیاز بازآموزی، مدرسین: دکتر رضا محمدی و دکتر میرمجید مصلایی، حامی برنامه: شرکت نویان نگین پارسیان، تاریخ برگزاری: 4 مرداد ماه 1403