IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

صفحات سایت / کنگره ارتقاء کیفیت - صفحات مرتبط

   ۱۳۹۷/۰۷/۱۷

تقدیر از برگزیدگان چهارمین دوره نقش آفرینی دانش آموزان پژوهشگر سمپاد استان تهران

تقدیر از برگزیدگان چهارمین دوره نقش آفرینی دانش آموزان پژوهشگر سمپاد استان تهران

حضور دانش آموزان پژوهشگر سمپاد یکی از بخش های جذاب کنگره ارتقاء کیفیت است که موجب ایجاد انگیزه برای دانش آموزان نخبه و برجسته این مرز و بوم می گردد. این کنگره موجب آشنایی آن ها با حوزه های علوم در آزمایشگاه های تشخیص طبی و اندیشمندان این حوزه ها می شود. این فضای صمیمی چند سال است که با همکاری مدیران مدارس سمپاد به عبارتی استعدادهای درخشان در حوزه پسران مدارس علامه حلی و در حوزه دختران مدارس فرزانگان اتفاق افتاده است و دانش آموزانی که طرح های پژوهشی و یا طرح هایی در حوزه علوم آزمایشگاهی دارند و فعالیت هایی را در این زمینه انجام داده اند با سیستم داوری و قضاوتی که در بین این مدارس اندیشیده شده مورد انتخاب قرار می گیرند.

اسامی برگزیدگان چهارمین دوره نقش آفرینی دانش آموزان پژوهشگر سمپاد استان تهران:

خانم رمینا عسگری (رتبه اول)

خانم فاطمه صباغیان (رتبه اول)

خانم هلیا فرخ نیا (رتبه دوم)

خانم مینا نصرت زاده (رتبه دوم)

آقای علیرضا شاه حسینی (رتبه سوم)

آقای محمد قاسمی (رتبه سوم)