IACLD Logo

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors

اخبار و تازه ها / اخبار و تازه ها

   ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

2 روز کنفرانس علمی ویژه دکترا، متخصصین علوم آزمایشگاهی، پاتولوژی و Ph.D علوم پایه پزشکی، با کسب امتیاز بازآموزی، اساتید سخنران: دکتر نادر وظیفه شیران، دکتر بهروز قزلباش، تاریخ برگزاری: 9 و 10 اسفند ماه 1402